Exercise Seven

Using pēnei and pēnā to say ‘if’

Kua mōhiotia kētia ētehi kupu mō ‘if’, ko ēnei kupu e rua ētehi atu hei whakakī i tō kete mātauranga. Ko te kupu pēnā te kupu e tino rangona ana o ngā kupu e rua.

Whiriwhirihia te mea tika hei tīmatanga mō ia rerenga kōrero.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

1440723890 Wiremu chopping Wood

______________________ ka taea e tātou te ahi te whakakā.

1440723946 Children playing Outside

______________________ ka piki haere tō rātou oranga.

1440724104 Tarati heaps Of Work

______________________ ka haere ia ki te konohete.

1440724145 TH singing

______________________ ka harikoa te tokomaha.

1440724230 Whales pod

______________________ ka taea e rātou te ora tonu.

1440724530 Miria Kohanga Reo

______________________ kāore tō tātou reo e memeha.

1440724635 TH pendant

______________________ me mōhio koe ki te whakamārama o taua pounamu.

1440724788 Neihana maori TV

______________________ ka piki ake tō ake mōhio, tō ake mārama hoki i te reo Māori.