Exercise One

Talking about an action which is done while moving

Ngongoto haere ai ngā aihe
Talking about an action which is done while moving

Ki te hiahia koe ki te kī e mahia ana tētehi mea i te wā e haere ana te kaimahi, whakapuakitia te kupu ‘haere’ i muri tonu i te kupu mō taua mahi, arā, i muri tonu i te tūmahi.

Anei tētehi tauira:

Ka kite rātou i te tohorā e pupuha haere ana.
They saw the whale spouting as it went.

Tirohia te pukapuka Te Māhuri i te whārangi 28.

Whakakīia ngā āputa kia rite ai te tikanga o te rerenga Māori ki tō te rerenga reo Pākehā.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Kei

mai
kuia e whakaeke
i te
.

The elderly ladies are crying as they come onto the marae.

Hāwhe

te
ruturutu
ana, ka tae
.

The bus bumped along for half an hour before reaching Taranaki.

Kua

haere
mahi
.

This work is getting easier.

E

ana ngā
ki te
.

The children are laughing as they go to school.

te tautohe
koroua i
.

The elderly men are still debating the subject.