Exercise Three

Asking and saying what something is - translate

Whakamāoritia ngā rerenga kōrero Pākehā e whai ake nei.
Translate the following English sentences into Māori.

Hei tauira:
These kūmara are tasty. He māngaro ēnei kūmara.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Te hereripene right

Te Hererīpene is beautiful.

Neihana right

Neihana is a kind child.

This shop is noisy.

This work is hard.

Those sheep are fat.

My shoes are wet.