Exercise Nine

Using pea

Pea is used to indicate approximation, probability or to express uncertainty about something. It can be translated to mean ‘perhaps’, ‘maybe’, ‘might’, ‘possibly’, ‘thereabouts’, ‘about’ and ‘approximately’. Look at the following examples which demonstrate its use.

Kei hea tōku whaea?Where is my mother?
Kei roto pea.Perhaps she is inside.
He aha tērā kei roto i te moana?What is that over there in the sea?
He mangō pea.Probably a shark.
Tokohia ngā tāngata kei roto i te wharekai?How many people are inside the dining hall?
E rima tekau pea ngā tāngata kei roto.Perhaps fifty people are inside.
Ko wai ia?Who is he?
Ko te hoa o Ānaru pea.Probably Andrew's friend.


In a phrases, pea comes:

- after a manner particle if it is present e.g. rawa, noa, kē and tonu

Kei te pēhea ōu mātua?How are your parents?
Kei te pai rawa pea rāua.They are probably very well.

- after the directional if it is present i.e. mai, atu, iho, ake

I haere atu pea ō tātou hoa ki te pāti.Our friends probably went to the party.

-after the locative particle if it is present e.g. runga, raro, waho, roto, muri, mua, konei, konā, korā

Kei hea te ngeru?Where is the cat?
Kei raro pea i te whare.Probably under the house.

Further explanations and exercises: Te Kākano p. 46; Te Aka p. 115

Whiriwhirihia te kōrero tika hei whakautu i ia pātai.
Select the correct sentence to answer each question.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Tarati right

Kia hia ngā hēki māna?

Wiremu right

Kei hea a Te Hererīpene?

Neihana right

Kei te aha a Tarati?

Eruera right

Ko wai tērā e horoi ana i te motokā?

Miria right

Kei a wai tōku pōtae?

Te hereripene right

He aha ērā kararehe?