Exercise One

Filling the gaps

Te whakakī i ngā āputa

Whakarongo ki ngā kōrero o te paki waituhi, ā, whakakīia ngā āputa.
Whakaritea te whakautu kia mōhio ai he tika koe, kāore rānei.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

WIREMU: I a au e

ana i te
ngā taputapu e
mai. Māku te
e tiki.

ERUERA: Āe,

. Ko ēhea? Ko ēnei
?

WIREMU: Āe, ngā

rā, te pīhuka kei
rā, ngā
e rua me ngā rama.

NEIHANA: Ka

a Api? Kei te haere mai ia?

WIREMU:

ia e haere mai ana. Kei te
ia.

ERUERA: Kei te haere

ki tēhea awa?

WIREMU: Ki te awa o

. Kua reri ngā taputapu.
tātou.

ERUERA: Kei a koe ngā noke hei

?

WIREMU: Kāo! He

kau kē tāku. He pai ake tērā i te noke.

WIREMU: Kua tae tātou, e hoa mā. Kia tere! Me whakarite tātou i te

. Mauria mai ngā

NEIHANA: Anei, Eruera. I a koe e hari ana i

taputapu, māku ngā
e kawe.

NEIHANA: Kei te aha koe

, e pā?

ERUERA: Kei te

au i tētahi
pai mō te hīnaki.

WIREMU: Āe! Anei, Eruera.

tēnei
ki te rākau nā.

ERUERA: Ko tēhea

?

WIREMU: Tēnā rākau.

NEIHANA: Kua rite tātou?

ERUERA: Me

tuna tātou.

NEIHANA: Ira! I kite au i tētahi mea.

WIREMU: I hea?

ERUERA: Arā! Kei korā!

! Werohia!