Exercise One

Filling the gaps

Te whakakī i ngā āputa

Whakarongo ki ngā kōrero o te paki waituhi, ā, whakakīia ngā āputa.
Whakaritea te whakautu kia mōhio ai he tika koe, kāore rānei.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

WIREMU: I a au e

ana i te
ngā taputapu e
mai. Māku te
e tiki.

ERUERA: Āe,

. Ko ēhea? Ko ēnei
?

WIREMU: Āe, ngā

rā, te pīhuka kei
rā, ngā
e rua me ngā rama.

NEIHANA: Ka

a Api? Kei te haere mai ia?

WIREMU:

ia e haere mai ana. Kei te
ia.

ERUERA: Kei te haere

ki tēhea awa?

WIREMU: Ki te awa o

. Kua reri ngā taputapu.
tātou.

ERUERA: Kei a koe ngā noke hei

?

WIREMU: Kāo! He

kau kē tāku. He pai ake tērā i te noke.

WIREMU: Kua tae tātou, e hoa mā. Kia tere! Me whakarite tātou i te

. Mauria mai ngā

NEIHANA: Anei, Eruera. I a koe e hari ana i

taputapu, māku ngā
e kawe.

NEIHANA: Kei te aha koe

, e pā?

ERUERA: Kei te

au i tētahi
pai mō te hīnaki.

WIREMU: Āe! Anei, Eruera.

tēnei
ki te rākau nā.

ERUERA: Ko tēhea

?

WIREMU: Tēnā rākau.

NEIHANA: Kua rite tātou?

ERUERA: Me

tuna tātou.

NEIHANA: Ira! I kite au i tētahi mea.

WIREMU: I hea?

ERUERA: Arā! Kei korā!

! Werohia!