Exercise Fifteen

Vocabulary learning

Whiriwhirihia ngā kupu tika.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

māuiui

pīhuka

rama

tēhea

mōunu

ate

noke

hīnaki

kawe

taura

āpiha

tāroaroa

poiuka