Exercise Five

Words for past time

You have already learnt that mua (before) and muri (after) can be used to show location. Mua and muri can also be used to indicate time. Mua indicates time before an event or before the present, while muri shows time after an event or after the present.

This exercise tests your knowledge of words for past tense.

Whiriwhirihia te kupu tika.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

nōnamata

i mua

i te poupoutanga o te rā

i muri tata mai

i ngā wā o mua

i te atapō

i mua tata atu

i te atatū

i waenganui pō

i tērā wā