Exercise Twelve

Song

Whakakīa ngā āputa.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

E tama

, inā ā koutou taiaha

Nōnamata te

nei.

Anei hoki ō

Nō mua rā anō te

Nō mua

anō te hanga.

Ka mutu te

a ngā tīpuna ka
te hunga mātakitaki e

Ka

ai, ka wehi

wehi ai te hunga
e

Ka mau te wehi!