Levels Taumata

Te Kākano: Te Wāhanga Tuatahi

Song

Song

Song
Waiata

Te whakakī i ngā āputa
Fill in the gaps

Whakarongo ki te waiata, kātahi ka whakakī ai i ngā āputa.
Listen to the song, then fill in the gaps.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuatahi koe

X