Levels Taumata

Te Kākano: Te Wāhanga Tuatahi

Where something is 2/2

Where something is 2/2

Hei tauira:
Te Hererīpene: Kei hea te kāinga o Pita Sharples?
                            Where is the home of Pita Sharples?

(Auckland - Tāmaki-makau-rau)

Akonga: Kei Tāmaki-makau-rau tana kāinga.
Student: His home is in Auckland.

Wiremu: Kei hea te kāinga o Te Wharehuia Milroy?
                Where is the home of Te Wharehuia Milroy?

(Hamilton - Kirikiriroa)

Akonga: Kei Kirikiriroa tana kāinga.
Student: His home is in Hamilton.

(For further explanations and exercises: Te Kākano pp. 3-4.)

Whakautua ngā pātai.
Answer the questions.
 

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuatahi koe

X