Exercise Six

Using ana with ki te and ka

Ka hemo ana te tangata, ka uhia ia ki te tapu
Using ana with ki te and ka

Ki te whai tētahi tūmahi (universal/ordinary verb), tētahi tūāhua (stative) rānei, me te kupu ‘ana’, ā, e whai ana ēnei i te kupu ‘kā’, i ngā kupu ‘ki te’ rānei, e rite tonu ana ēnei ki ēnei kupu Pākehā: when, whenever, me if.

Anei ētahi tauira:

a. Ka riri ana te tangata rā, ka tetē ōna niho.
When that man gets angry, he grinds his teeth.

e. Ka mōhio ana te iwi kāinga he tūpāpaku tā rātou, ka haere mai rātou ki te tangi.
When the local people hear that they have a bereavement, they come to mourn.

i. Nui noa ake āku ika i ā rātou ka huihuitia ana.
When the catch was gathered together, I had a lot more fish than them.

o. Ka rūrū ana te manuhiri ki te tangata whenua, kua tangata whenua anō rātou i a rātou.
When the visitors shake hands with the local people, they become hosts too.

Whakarongo ki te rerenga kōrero, ka tahi. Ka rua, whakakīia te āputa i te rerenga kōrero.
Firstly, listen to the sentence. Secondly, fill the gap by writing the sentence you heard.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).