Exercise One

Filling the gaps

Whakakīa ngā āputa

Whakarongo ki ngā kōrero o te paki waituhi, ā, ka whakakīia ngā āputa.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Wiremu: E oho!

mai kōrua. Kua tata te wā ki te
.

Eruera: Auē! Te

hoki!
au e roa, matua.

Te Hererīpene: Kua reri au. Kia kama, e

! Anei ō
, tō poraka me tō
. He pēke tāu?

Eruera: Kāo. Kāore

pēke.

Te Hererīpene: Me puru ā

kai ki roto i
pēke, nē?

Eruera: Āe. He

tāku, he
, he inu hoki. He aha āu kai?

Te Hererīpene: He hanawiti, he inu, he āporo āku. Kāore āu

, matua?

Wiremu:

! He kai anō āku, he
reme, he kānga
, he kōura mara.

Te Hererīpene: Uu! Kei te hari anō koe i aua kai?

Wiremu: Āe, hei whakapakari i tōku

. Tātou ka haere.

Eruera: Taihoa e haere. Kei te

tonu tāu pēke.

Eruera: Mā hea

haere ai, matua?

Wiremu: Mā runga i tōku

.

Wiremu:

mai, kōrua. Te Hererīpene, māku e whakaatu me pēhea te mahi kōwhiri wūru. E Eru, māku e
me pēhea te mahi pēhi wūru.
mai i a au, e hoa mā.

Wiremu: Anei ngā

hei tahitahi i te
. Arā tō tēpu hei
i te wūru.

Eruera: He aha tāku mahi?

Wiremu: Ko koe te

wūru, māu te wūru e kohi, e
hoki.

Eruera: Me pēhea te pēhi?

Wiremu: Mā te mīhini koe e

.
noa iho, nē rā?

Eruera: Āe, he

ake tāku mahi i tā Te Hererīpene.

Wiremu: Taihoa, e hoa! Māu anō hoki ngā

e whiu mai. Ko koe te
.

Eruera: Auē! Te nui hoki o ngā mahi.

Te Hererīpene: Kāti tō

! Kei te haere mai ngā hipi.