Exercise Seven

Using koia

Koia nei tonu ngā mahi ina hoki mai i te hī moki
Using koia

Koia is a word that is frequently used in spoken Māori, often in combination with anō, nei, or . It means either ‘indeed’, ‘here is’, ‘that is’, ‘it is the case that’.

Hei tauira:

Koia anō rātou i kī ai ko ia tō rātou toa ki te oma.
No wonder they said that she was their running champion.

Koia nā te mate o ngā mea kore mōhio.
That’s the trouble with ignorant people.

Koia nei te kāinga tūturu o Tīpene.
This is Stephen’s real home.

Koia anō!
No wonder!

Koia anō koe i pīrangi haere ki reira!
So that’s why you wanted to go there!

The words nei and locate what is being spoken about with the speaker or listener, while distances what is being referred to from them both, either in location or in time.

Koia nei is often used as an alternative way of saying ko tēnei. Likewise koia nā is used when saying ko tēnā, and koia rā for ko tērā.

Note that in spoken Māori koia nei often becomes koinei, koia nā becomes koinā and koia rā becomes koirā. Consequently they are often written in these alternative forms.

Hei tauira:

Koinei te take i kī au ki a koe ki te tiki wai.
That’s why I told you to get some water.

For further explanations and examples see Te Pihinga p. 8.

Pānuitia mai ngā rerenga kōrero nei, ā, ka whakakī ai i te āputa ki ngā kupu e tika ana.
Read the sentences below and figure out the missing words to fill the gap.

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

te mate o ngā tamariki o ēnei rā.


That’s the problem with children these days.

pea i mōmona ai a Tūī!


Perhaps that’s why Tūī is fat.

tō tino pīrangi nē?!


That’s what you really want, isn’t it?!

pea tētahi o ngā tino waiata o te rā.


This has to be one of the greatest songs ever.

taku mahi i te kāinga.


That’s what I do at home.

te wāhi kino mō te patu kararehe.


That’s the worst place for animal abuse.

tōna tino kai i a ia e māuiui ana.


This was his favourite food while he was sick

te mahi a te tamaiti i ngā wā katoa


This is what a child gets up to all the time.