Exercise Six

Fill in the gaps

Haere ai rātou ki te whare karakia ia Rātapu
Showing habitual action

You have already learnt several uses of ai. This word ai is also used following active or passive verbs to indicate that something is done regularly or habitually. Note that no particles precede the verb in this usage.

Hei tauira:

a. Totohe ai rāua. They argue regularly.
e. He tokomaha ngā tāngata o Ōtepoti kanikani ai i ngā Hātarei. There are many Dunedin residents who dance on Saturdays.

For further explanations and examples see Te Pihinga p.8

Pānuitia mai ngā rerenga kōrero nei, ā, ka whakakī ai i te āputa ki ngā kupu e tika ana.
Read the sentences below and figure out the missing words to fill the gap.

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

ngā tamariki ki te kura ia rā, ia rā.


The children go to the school every day

ngā rakiraki ia tau, ia tau.


Duck hunting happens every year.

tēnei mahi i ngā wā katoa.

This work is done all the time.

tēnei manu i te ngāhere.


This bird lives in the bush.

ngā pēpi ia pō, ia pō.


The babies cry every night.

ētahi manu ki te raki i te wā o te hōtoke.


Some birds fly north for winter

rātou ki tātahi ia rā, ia rā.
They go to the beach every day.