Exercise One

Filling the gaps

Te whakakī i ngā āputa

Whakakīa ia āputa.
Whakaritea te whakautu kia mōhio ai he tika koe, kāore rānei.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Mīria:

koe, e moko.
, e tama.

Neihana:

koe, e kui.

Mīria: I aha koe i te

nei?

Neihana: I

ahau.

Mīria:

tō kanohi i whara ai?

Neihana: Nō te

i te rā nei.

Mīria: I te whaiwhai

koe, nē rā, e
?

Neihana: E

, e kui! I te pūrei whutupōro
.

Mīria:

, e moko! I ahatia tō
?

Neihana: I

au.

Mīria: Kei te

tonu
waewae?

Neihana: E

! He tamaiti
ahau!

Mīria: Ki

mōhio, he tika
!
koe i tīmata
ki te pūrei
?

Neihana: Nō te

i tīmata ai ahau ki te
.

Mīria: Ka

koe, e moko!

Neihana: I

e tōku māmā he hū
mōku.

Mīria: Hei aha ēnā hū?

Neihana: Hei pūrei whutupōro.

Mīria: Tō

hoki! Kei hea ō
?

Neihana:

! I
ōku hū ki te kura.

Mīria: Me hoki atu

ki te
i ōu hū, kei
e tētahi atu.

Neihana: Āe. Me hoki au

.

Mīria: Āe. Haere rā.