Exercise Six

Saying something is/was not able to be done

You have already been introduced to the sentence pattern ka taea ... e ... te ..., this structure kāore e taea is the negative to that. To transform this sentence structure into the negative all you need to do is replace the verbal particle of the affirmative sentence with the appropriate negative.

Hei tauira:

Kāore e taea e ia te kai.She is not able to eat.
Kāore e taea e Aroha te motokā te taraiwa.Aroha is unable to drive the car.
Kāore anō kia taea e tōku whaea te whare te peita.My mother is not yet able to paint the house.

Further explanations, examples and exercises: Te Kākano p. 76; Te Kākano Pukapuka Tātaki Mahi 58.
Whakakāhorengia ēnei rerenga kōrero.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Ka taea e Amīria te hōiho te whāngai.

Ka taea e ōku mātua te whare te whakapai.

Ka taea e ā māua tamariki te tūru te whakatika.

Ka taea e te kaiako tēnei mahi te whakamārama.

Ka taea e te pēpi te hīkoi.

Ka taea e au tērā waiata te ako.

Ka taea e koe te whakarongo ki tēnei?