Exercise Six

Saying something is not or was not happening

This section revisits the usage of negative sentences. Previously covered were kei te … and i te … which can both be used with verbs or nouns. Note that this negative pattern takes the same form for both past and present affirmative patterns, i.e. kāore … i te …

Hei tauira:

Kei te tākaro tahi rāua.They are playing together.
Kāore rāua i te tākaro tahi.They are not playing together.
I te haere ngā tamariki ki te kura mā runga pahi.The children were going to school on the bus.
Kāore ngā tamariki i te haere ki te kura mā runga pahi.The children were not going to school by bus.

Further explanations and examples: Te Kākano p. 84.

Whakakāhoretia ēnei rerenga kōrero
Whakakīa ngā āputa.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Kei te kai ngā kararehe.

ngā kararehe
kai.

I te kohi moni ngā kaiako mō tō rātou haerenga.

ngā kaiako
kohi moni mō tō rātou haerenga.

Kei te haere a Rāpata ki te kēmu whutupōro.

a Rāpata
haere ki te kēmu whutupōro.

Kei te auau ngā kurī.

Kāore

i te
.

I te mataku haere ngā tamariki.

Kāore

i te
.