Exercise Two

Ngā mahi haka a koro mā, a kui mā

Whakarongo ki te haka, ka tahi. Ka rua, whakakīia ngā āputa i ngā kupu i rangona e koe.

Poropeihana – (Ngāti Porou)

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Ko

rā te tangata

Takarure mai rā i ngā

I roto o

.

Horahia mai ō

ki ahau

mai ō ture ki ahau

ana te
i waenganui

Tū ana te Minita i

Ō

ki
ki te

Te

e tū mai nei nā

Mahi

koia naka

Hei!

koia naka

Hei!

Ka minamina au ki te

Ka

i te

Hei!

I! Ā! Hā! Hā!

ō ture kia wetewetea

Kia

Hī! Au!