Exercise One

Te tū a ngā iwi o te motu

Ko tēhea iwi tū e hāngai ana ki ngā kōrero e whai ake nei? Whakakīia ngā āputa ki ngā ingoa o aua iwi/rohe.

He kōrero nā Tīmoti Kāretu o Ngāi Tūhoe me Ngāti Kahungunu

Tūwharetoa
Waikato
Ngāti Porou
Ngāi Tūhoe
Te Whānau-a-Apanui
Tai-Hau-ā-uru
Whanganui
Te Arawa
Taranaki

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Ko te iwi i kaha te hari i tēnei mea, i te waiata-ā-ringa i tōna wā ko

. Ehara i te mea kāore ētahi o ngā iwi o te motu i uru mai ki roto i ngā mahi nei. Kāore pea tētahi iwi kotahi nei o te motu kāore i mahi i tēnei mahi, i te waiata-ā-ringa.

Ki roto o

ka hiki te waewae katau. Ki roto o
tae atu ki
he āhua teitei tonu te hiki o te waewae.

Ki roto i ngā iwi o te

, arā, atu i
nei ka ahu whērā atu ki roto o
me
rohe, kāore kē te waewae e hiki ana, engari ka tū mārō, ko te rekereke noa iho rā ka paku piki. Ko te katoa o te waewae, kāore e whakarere i te whenua.

Ki roto i a

, ka hiki te waewae, engari he paku noa iho nei. Ko ngā ringa, ka haere whakawaho ana me toro ki waho rā anō, kaua e kōpiri. Kāore hoki a
e toro ki ngā taha, engari ki mua tonu o te kaihaka.

Ko ētahi o ngā iwi o roto o te rohe o

waka he hiki te waewae, ko ētahi kāore kē e hiki ana te waewae. Ko tēnei tū, te kore e hiki o te waewae, ka ahu ki te kei o te waka o
, arā, ki roto o
.