Exercise Eleven

Saying 'while'

Look carefully at the following examples and you will see how i a ... and i te ... are used to say ‘while’. Notice how this structure uses e … ana, followed by ka ...

Here is the sentence pattern to help you:

I a/te/ngā + kaimahi + e + tūmahi + ana, + ka

Hei tauira:

I a mātou e haere ana, ka kite mātou i te hukarere.While we are travelling, we will see the snow.
I a ia e waiata ana, ka katakata ngā tamariki.While he was singing, the children laughed.
I a Hine mā e wehe ana, ka tangi mātou.While Hine and the others were departing we cried.
I te tumuaki e kōrero ana, ka moe a Pita.While the principal was talking, Peter slept.
I ngā ākonga e mahi ana, ka inu kawhe rātou.While the students were working, they drank coffee.

Notice the similarity of this use of i te ... to its use for the past continuous tense that you have already encountered.

Hei tauira:

I te pakipaki ngā tamariki, ka mutu ngā whakataetae kaukau.While the children were applauding, the swimming races finished.
I te kura a Maru, ka whānau mai āna punua kurī.While Maru was at school, his puppies were born.
I te whare karakia rātou, ka tangi te pere.They were at church when the bell rang.

For further explanations and examples see Te Kākano pp. 101-102.

Whakamāoritia ngā rerenga kōrero e whai ake nei.

Whakapākehātia ēnei rerenga kōrero.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

While Miriama was talking, the children were playing.

While Pita was sitting, the youths were dancing.

While the child is sleeping, we (you and I) will clean the house.

While they (2) were eating, their (2) parents returned.

While Mere is waiting, we (they and I) will have a cigarette.

I a au e tākaro ana, ka auau te kurī.

I a ia e oma ana, ka tīmata te ua.

I tō rāua whaea e tunu ana, ka mahi rāua i ā rāua mahi kāinga.

I a ia e inu ana, ka haere tana wahine ki te pūrei netipaoro.

I te kura a Tāmati mā, ka tangi te pere.