Exercise Two

Ko te pēpeha

Ko te pepeha he kōrero e pā ana ki ngā tūtohu whenua o tētehi rohe, o tētehi iwi hoki, ā, e pā ana hoki ki tōna rangatira me tōna ake mana. Ko ētehi tauira ko ēnei, ko te maunga, ko te awa ko te moana rānei, ko te waka, ko te hapū, ko te iwi, ko te rangatira hoki. He tūmomo kōrero te pepeha hei whakaatu i ōu hononga ki tētehi whenua, ki tētehi iwi, ki tētehi rangatira hoki.

Mō te roanga ake, tirohia te pukapuka Te Kōhure i te whārangi 40.

Kei raro iho nei ētehi pepeha rongonui, whakakīa ngā āputa kia tika ai te rerenga reo Māori o ia pepeha. Tirohia te pukapuka Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna, nā Hirini Moko Mead hei āwhina.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Ko Tongariro te

, ko
te moana,
Ngāti Tūwharetoa te
, ko Te Heuheu
.

Ko

te maunga, ko Rangitāiki te
, ko Rangitūkehu te
.

Hikurangi
maunga, ko
te
, ko Ngāti
te iwi,
Te Kani-ā-Takirau te
.

Tūhoe

kai, moumou
,
tangata ki
pō.

taniwha
, he piko
, he
he taniwha.

Ko Tihirau

maunga, ko
te awa, ko Te
ā-Apanui te
, ko Apanui Ringamutu
tipuna.

Ko

ki runga,
Tāmaki ki
,
Parewaikato, ko
,
Mangatoatoa.

Puhi kōwhao
, Ko Te
kaiwhare.