Exercise Six

To do what?

Ki te aha?
To do what?

Kei te haere koe ki te aha? is used to ask someone what they are going to do. In conversation this is sometimes shortened to just ki te aha?

Hei tauira:
Kei te haere koe ki te tāone ki te aha?
Kei te haere au ki te tāone ki te hoko taonga

Kei te haere koe ki te aha?
Ki te hoko taonga.

Kei te haere au ki te tāone.
Ki te aha?
Ki te hoko taonga.


(Further explanations and exercises: Te Kākano pp. 14, 21)

Whakamāoritia ngā whakautu.
Translate the answers into Māori.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Kei te haere koe ki te toa ki te aha?

To buy food. ​

To talk.

To buy goods.

Kei te haere kōrua ki tātahi ki te aha?

To dive. ​

To swim.

To eat.


Kei te haere tāua ki te tāone ki te aha?

To buy goods.

To see my friend.

To go to the movies.

Kei te haere rāua ki te kura ki te aha?

To write.

To learn songs.

To teach.

Kei te haere māua ki te whare karakia ki te aha?

To listen. ​

To sing.

To talk.