Levels Taumata

Te Māhuri: Te Wāhanga Tuatahi

Using pēnei and pēnā to say ‘if’

Using pēnei and pēnā to say ‘if’

Kua mōhiotia kētia ētehi kupu mō ‘if’, ko ēnei kupu e rua ētehi atu hei whakakī i tō kete mātauranga. Ko te kupu pēnā te kupu e tino rangona ana o ngā kupu e rua. 

Whiriwhirihia te mea tika hei tīmatanga mō ia rerenga kōrero.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuatahi koe

X