Exercise Seven

Saying something did not happen

Kāore ō rātou whenua i murua
Saying something did not happen

You will see in the examples that this sentence structure is the negative for something that happened in the past. Kāore has other forms that could be common in certain tribes such as: kāhore and kāre, and kīhai, although not as common, is also used by some Northern tribes.

I kōrero a Te Murumāra.Murumāra spoke.
Kāore a Te Murumāra i kōrero.Murumāra did not speak.
I haere ia ki te wharepaku.He went to the toilet.
Kāore ia i haere ki te wharepaku.He didn’t go to the toilet.
I kanga tāku irāmutu.My niece swore.
Kāhore tāku irāmutu i kanga.My niece didn’t swear.
I haere rāua?Did they go?
Kāhore rāua i haere?Didn’t they go?
I pīrangi mātou i ētahi tīkiti .We wanted some tickets.
Kāre mātou i pīrangi i ētahi tīkiti.We didn’t want any tickets.
I pahupahu te kurī. The dog barked.
Kīhai te kurī i pahupahu.The dog didn’t bark.


Pānuitia ngā rerenga kōrero e whai ake nei, ko tāu mahi he whakakāhore i aua rerenga kōrero. Kei konei te tīmatanga o ia rerenga kōrero.
Read the following sentences Your job is to negate those sentences. You are given the start of each sentence.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

I kai ia i te nuinga o te kai.


Kāore ...

I tū a Eruera i te tihi o te maunga.


Kāre ...


I haere a Neihana rāua ko Te Hererīpene ki te marae.


Kāore ...


I tunu kai a Tarati mō te whānau.


Kāore ...

I kōhimuhimu ngā tamariki i roto i te karaehe.


Kīhai ...


I waiata rāua i te waiata ā-ringa.


Kīhai ...


I pūrei ngā kōtiro i te poitarawhiti.


Kāre ...

I pātai a Wiremu ki a Mīria.


Kāre ...