Exercise One

An alternative passive sentence pattern

Ko ngā kūmara he mea whakamaroke hei kao
An alternative passive sentence pattern

I tēnei wā ka whakaakona tētahi whakatakotoranga hou mō te rerehāngū, arā, te passive sentence i akona e koe i roto i Te Pihinga. Anei te rerehāngū e mōhiotia ana e koe.

Tauira 1:

I tāhaetia te keke e te tamaiti hei tina māna.
The cake was stolen by the child for his lunch.

He whakatakotoranga rerekē ka taea mehemea kua oti kē te mahi e kōrerotia ana. Anei tētahi tauira.

Tauira 2:

He mea tāhae te keke e te tamaiti hei tina māna.

Ahakoa he rerekē te whakatakotoranga, he ōrite tōna whakamārama, engari me mutu kē te mahi e kōrerotia ana i te rerenga kōrero nei.

Ka taea e koe te kite, ko ngā kupu ‘he mea’ ka tū ki te wāhi i tū ai te kupu ‘I’, arā, i mua i te kupu mahi, ā, ka noho tonu te kupu ‘e’ ki mua i te mea nāna te mahi i mahi. Nō reira, ko te mea nui ko te whakamahi i ngā kupu ‘he mea’, hei whakakapi i te kupu ‘I’, ā, kāore he kūmuri hāngū tō te tūmahi.

He whakamārama, he tauira atu anō kei te whārangi 42 o Te Māhuri.

Whiriwhirihia te te rerenga kōrero e ōrite ana ki ia rerenga kōrero o ngā pouaka:

a. He mea kōhuru ngā poaka e Hoani.
e. He mea horoi ngā rīhi e tōna kuia.
i. He mea tūwhera ngā ārai e tōku māmā hei whakaoho i ahau.
o. He mea kōkiri te whare e te hoariri.
u. He mea hanga ngā tūru kei tōna kāinga e au.
h. He mea kohete te tamaiti e tōna kaumātua hei whakatūpato i a ia.
k. He mea whiu ngā rīhi e Hine hei whakahōhā i ōna mātua.
m. He mea whakamaroke ngā kākahu e Hoani.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

I kōkiritia te whare e te hoariri.


I kohetetia te tamaiti e tōna kaumātua hei whakatūpato i a ia.


I whakamaroketia e Hoani ngā kākahu.


I tūwheratia ngā ārai e tōku māmā hei whakaoho i ahau.

I kōhurutia ngā poaka e Hoani.


I whiua e Hine ngā rīhi hei whakahōhā i ōna mātua.

I hangaia e au ngā tūru kei tōna kāinga.


I horoia ngā rīhi e tōna kuia.