Exercise Three

Hei mahi pānui 7-4

Pānuitia te kōrero e whai ake nei kātahi ka whakautu ai i ngā pātai.

He wāhanga noa iho tēnei nā te kōrero a Te Horetā Te Taniwha i kitea nei i te pukapuka o Te Kōhure nā John Moorfield i te whārangi 138.

Tau tini noa iho i muri nei ka ū mai anō tētahi kaipuke, kua pakeke ahau i aua rā, ā, nō aua rā nei ahau i mōhio ai ki ngā take kōrero a ngā kaumātua. Ka nui anō ia taku mōhio, me taku mahara ki te tino rangatira o te kaipuke tuatahi, nō te mea, nāna i homai te whao ki a au, ā, mau ai tau whao i a au hei heitiki ki taku uma, mahia ai taua whao e au hei whakairo rākau noa, papa huia noa māku, ā, nō ētahi tau i muri noa nei hoe ai mātou ki te moana, ā, ka tahuri tō mātou waka i waho ake o ngā motu o Pu-kuo, o Kopu-tauaki, ā, ka ngaro taku whao, ka rukuhia e au, a tē kitea, ā, ka ngaro, ā, e ngaro nei.

Ā, ka rere mai taua kaipuke tuatahi ki Hauraki nei, ā, ka haere mai hoki mātou ki Hauraki, ā, ka tohutohungia e mātou taua rangatira o te kaipuke tuatahi nei ki ō mātou whenua i Whakatīwai, ā, i Ōrere, ā, ka rere taua kaipuke ki Moehau, ā, ka whiti mai rātou i Whitianga ki Whanga-poa, ā, ka tae mai mātou ki te toitoi o Whangapoa, ā, ki Ara-paua ka kite atu mātou i taua kaipuke e rere haere ana e rere ana i waho ake o te moutere i te Waimate, me te poti e pārete haere ana i muri, me ngā poti e rua i mua o te kaipuke e hoe haere ana, ā, ka rere haere te kaipuke, ā, ka tū i waho ake o Wai-o-mū me Te Puru, ā, i kiia e te iwi i Waihou i ū atu ana Pākehā ki Waihou haere atu ai kia kite i te uru kahikatea i Waihou, ā, ka ngaro taua kaipuke i a mātou.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Ka rere te kaipuke tuatahi ki whea?

E hia ngā tau o Te Horetā?


E hia ngā poti e hoe ana?

Nā wai te whao i homai ki a Te Horetā?

He aha te kī o te iwi i Waihou?

E pārete ana te kaipuke i te aha?

I ahatia te whao o Te Horetā?

I hangaia e Te Horetā i te aha māna?