Exercise Three

Te Wharehuia Milroy

Te wāhanga tuawhā, Te Kōhure

Whakarongo ki ngā kōrero mō Te Wharehuia Milroy, ka tahi. Ka rua, whakakīia ngā āputa ki ngā kupu ka rangona e koe.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Te Wharehuia Milroy

a Te Wharehuia, he
nō te reo Māori me ngā
, he
, he
mō tōna iwi, he
anō hoki mō ngā
me ngā
Māori. He
a Te Wharehuia i Te Pua Wānanga Ki Te Ao o Te Whare Wānanga o Waikato mō te wā roa, ā, i
ia e taua whare wānanga ki te
i te tau 2005. He tino
nō Te Panekiretanga o te Reo me Te Wānanga o Aotearoa. He
ia i Te Taura Whiri i te Reo Māori i ngā wā o mua, he mema anō hoki ia nō te Komiti Kaitohutohu o te Komiti Taonga Māori o te
, ā, he
nō te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa. Mai i te tau 1998, e noho mema ana ia o
.