Exercise Three

He kīwaha – Kia ahatia!

He kīwaha – Kia ahatia!

Ko ngā kupu ‘kia ahatia!’ e tohu ana ki te tangata whakarongo kia kaua e mahara ki ngā mahi a te kaikōrero, ānō nei he tangata pinono te kaiwhakarongo. Ka mutu, ko ngā mahi a te kaikōrero kāore e tino āwangawanga ana ki a ia, arā, kāore he aha ki te kaikōrero ki te mahi, ki te kore mahi rānei. Hei te reo Pākehā, he ‘so!’, he ‘what business is it of yours?’ rānei.

Hei tauira:

Kei te mākū tonu ngā pereti.
The plates are still wet.

Kia ahatia!
So what!

Ko tētahi atu kīwaha, ko tērā e whakamōhio atu ana ki te kaiwhakarongo kāore anō te kapa kia taka mōna. E rua ngā momo rerenga kōrero mō tēnei, tirohia ngā tauira kei raro iho.

Hei tauira:

Kua mau tō iro?
Haven’t you learnt your lesson yet?

E iro, e iro!
You should’ve learnt your lesson!

Tōia ngā whakapākehātanga e tika ana ki ngā kōrero Māori.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Koretake koe ki tēnei mahi. Kia ahatia!

Kia ahatia ai?

Tō māngere hoki! Kia ahatia!

Kua mahue a Wiremu i a tāua! Kia ahatia ai? He waewae ōna!

Kua pakaru tō motoka. Kia ahatia! Kei whea tō motokā?