Exercise Four

Hei mahi pānui 14-3

Tōia ngā whakapākehātanga e tika ana ki ngā kupu Māori.

He āhuatanga hōhonu tēnei mea te whakapapa, ka āhei tēnei te hono i a koe ki ngā atua, ki ngā rangatira, ki ngā toa hoki. I kitea nei ko tētehi o ngā tino whakamāramatanga o te whakapapa ko tērā te tātai mai o te tangata mai i ngā atua ka whakaheke haere mai ki ngā rangatira nui, ngā ariki, tae mai ki a koe, ki te tangata tūturu. E kīia nei hoki, kāore i ārikarika ngā tūmomo whakapapa kia whakaatu ai tō ake hiahia i te wā e kōrerohia ana te whakapapa. Ko te whakamoe tērā, e whakaatu ana i ngā hononga mā te mārena, arā, ngā hunaonga me ngā hungarei. Ko te taotahi anō tērā, e whakamahi ana i tērā i te wā e hiahia ana ko ngā ingoa o te toto anake, arā ko te tātai mai i te rainā kotahi, kāore i ngā hononga mā te mārena. Ko te tararere anō tērā, e whakaatu ana i ngā hononga mai i tētehi tupuna ki a ia, kāore e paku kī i tētehi atu tangata. Ko te tāhū anō tērā, e kīia ana tēnei tūmomo whakapapa i te wā e kī ana ko ngā hononga matua, ko ngā ingoa matua hoki. Ko te whakapiri anō tērā, e mea ana tēnei tūmomo whakapapa i te wā e kimi ana i tētehi whanaungatanga i waenganui i tēnā, i tēnā hoki mai i te tupuna kotahi. Ko te hikohiko anō tērā, mēnā e hiahia ana koe ki te kuhu atu o huhua noa iho, me whakamahi i tēnei whakapapa.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Tararere

Tāhū

Whakapiri

Whakamoe

Taotahi

Hikohiko