Exercise Two

Hei mahi pānui 14-1

Pānuitia te kōrero mō te whakapapa e whai ake nei, tēnā, whakautua ngā pātai.

He wāhanga noa iho tēnei nō te kōrero a Te Wharehuia Milroy i kitea nei i te pukapuka o Te Kōhure nā John Moorfield i te whārangi 237.

Ko tēnei o aku kōrero e pā ana tuatahi ki te whakapapa. Me whakamārama ake pea au i te āhua o te titiro a te nuinga o ngā Māori ki tēnei mea, ki te whakapapa.

Tuatahi, ko te mea, ko te whakapapa, te tātai mai o te tangata mai i ngā atua ka whakaheke haere mai ki ngā rangatira nui, ngā ariki, tae mai ki a koe, ki te tangata tūturu.

Tuarua, ko te āhua o te mahi a te whakapapa he titiro ki ngā whanaunga i waenganui i tēnā, i tēnā, i tēnā o te whānau, o te hapū, o te iwi, o ngā iwi, o ngā waka hoki.

Tuatoru, ko te kaupapa anō o te whakapapa he wānanga, hei wānanga rānei mā te iwi, mā te hapū, mā te whānau i roto i ngā kaupapa whakamoemoe o te tāne me te wahine e tirohia ai te āhua o ō rāua whakapapa i runga i te mea mā te whakapapa e kī ake e tata rawa rānei te tātai o te tāne ki te wahine e kore ai hoki e whakaaetia i raro i ā rātou tikanga kia tata rawa ngā mea e moemoe ana i a rāua, arā, me kī ko te tungāne, te tuahine o roto i te whanau kotahi, o te kōpū kotahi. Kei te tuatahi o ngā whakapaparanga e kore e whakaaetia. Kei te tuarua o ngā whakapaparanga ka āta tirotiro anō ngā whānau, ngā hapū rānei i te tokorua me ō rāua tātai.

Ko te tuawhā o ngā kaupapa ko te whakanohonoho o ngā kaimoe ki a rāua anō ki roto i te hapū, i te whānau kotahi. E whai ake ana tēnei kōrero i te tuatoru o ngā whakamārama ka tae ki te tuatoru, ki te tuawhā o ngā whakapaparanga kua whakaaetia kia moe te tokorua i a rāua. Ka whānui atu i tērā kāre he raruraru.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

He aha te whakamārama tuarua?

He aha e kore e whakaaetia?

E whia ngā wāhanga e kōrerohia nei?

He aha te whakamāramatanga tuatahi o te whakapapa?

He aha te kaupapa o te kōrero nei?

Nā wai tēnei kōrero?