Exercise One

Te whakakī i ngā āputa Filling the gaps

Whakakīa ngā āputa ki ngā kupu tika hei whakaoti i te kōrerorero.
Type in the missing words from the dialogue to fill in the gaps.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Neihana: Kei te

ahau.

Mīria: Kia ora, e tama. Kei te

koe?

Neihana:

, e kui. Āe, kei te tino hiakai ahau.

Mīria: Ka pai. Kua reri te

. I aha koe i
rā?

Neihana: I

au ki te kura.

Mīria: I aha koe i te

?

Neihana: I ako au i tētahi

mō ngā rā o te wiki.

Mīria: Ka rawe, e tama

. ! Nā wai te tēpu i whakarite?

Te Hererīpene:

.

Mīria: Me whakatika, e hine. Kei whea te

?

Te Hererīpene:

atu, e Eru. Kei roto te parāoa i te kāpata.

Eruera: Kia tūpato, e Iri. Heke iho!

Mīria: Tīkina ngā pereti, Neihana. Kei

i te tō.

Neihana: Me pēhea

Iri?

Eruera: Kāo, kei te pai ia.

Whakatakotoria ngā

ki runga i te

Eruera: Hā! Nā wai ngā

i horoi inapō?

Te Hererīpene: Nāu, e

.

Mīria: Kāo! Nāu. Tō

hoki!

Mīria: Puta atu ki waho, e Iri. Kia

! Kua reri ngā kai. Me noho
ināianei.

Te Hererīpene: Kuhu mai! Kia ora, e

. E pēwhea ana koe?