Exercise Seventeen

Song

Song
Waiata

Te whakakī i ngā āputa
Fill in the gaps

Whakarongo ki te waiata, kātahi ka whakakī ai i ngā āputa.
Listen to the song, then fill in the gaps.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Tēnā koe.

Tēnā kōrua.

Tēnā

, e hoa mā.

Tēnā koe.

Tēnā

.

Tēnā koutou

.

Kei te pēhea koe?

Kei te pērā

, kei te pai ahau.

Kei te pēhea

?

Kei te pērā tonu, kei te pai

.

Nō hea koe?

Nō hea

?

Nō hea koutou, e hoa mā?

koe?

Nō hea kōrua?

Nō hea, Nō

e?

Nō Te Tai

.

Nō Pōneke.

Nō Te Whare

o Ōtākou.

Nō Te

-a-Māui.

Nō Te Wai Pounamu,

hau e whā aue!