Exercise Fifteen

Reading

Reading Te pānui

Pānuitia ngā kōrerorero e whai ake nei, kātahi ka whiriwhiri ai i te whakautu tika mō ia pātai.
Read the following dialogue, than choose the correct answer for each question.

Kei te noho a Hīria kei mua i te kura. Kei te tatari ia ki tana māmā. Kei te haere mai a Roimata rāua ko Tīpene.

Tīpene: Kia ora, e hine. Kei te pēhea koe?

Hīria: Tēnā koe, Matua Tīpene. Kei te hiakai ahau. Kei te pēhea kōrua?

Roimata: Taua āhua anō, e hine.

Tīpene: Āe. Kei te pērā tonu.

Roimata: Kei te aha koe, e hine?

Hīria: Kei te tatari au ki taku māmā.

Roimata: Kei hea tō māmā?

Hīria: Kei te haere mai ia ki te kura nei. Kei te haere kōrua ki hea?

Tīpene: Kei te haere māua ki te toa.

Hīria: Kei hea te toa?

Tīpene: Kei te tāone, kei muri i te whare wānanga.

Hīria: Kei te haere kōrua ki te toa ki te aha?

Roimata: Ki te hoko taonga.

Hīria: Ki te hoko kai?

Roimata: Kāo. Ki te hoko kākahu.

Hīria: Me haere tātou?

Tīpene: Kāo, me tatari koe ki kōnei ki tō māmā.

Kua tae mai te māmā o Hīria mā runga i tana motokā.

Roimata: Titiro, anei tō whaea!


Hīria: Kei hea?

Roimata: Kei roto i tana motokā, kei mua i te pahi.

Hīria: Māmā! Māmā! Me haere ahau ināianei, ka kite anō i a kōrua!

Roimata + Tīpene: Āe. Haere rā, e hine!

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Kei te pēhea a Hīria?

Kei te aha a Hīria?

Kei te haere a Roimata rāua ko Tīpene ki hea?

Kei te haere a Roimata rāua ko Tīpene ki te hoko kai?

Kei hea te toa?

Me haere rātou ki te hoko kākahu?

Kei hea te motokā o te māmā o Hīria.