Exercise Six

Using the O category

Using the o category for things associated with the body.

In Chapters 1 and 2 of Te Kākano you practised using the a and o category with kinship terms. In Chapter 2 you were introduced to the use of o when the thing that is owned, or possessed, is part of something. Anything that is closely associated with the body will also normally take o.

Hei tauira:

Te tūru o te kaiako.The teacher's chair.
Te moenga o taku tama.My son's bed.
Te ringaringa o te tamaiti.The child's hand.

However, food, crops and animals are normally associated with the a category. The following exercises will give you practice in the various uses of a and o.

Whiriwhirihia te kupu tika mō ngā rerenga kōrero e whai ake nei.
Choose the correct word for the following sentences.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Kua makariri te

o te pēpe.

I whakahoki a Neihana i te

o tōna kaiako.

Nā Eruera mā ngā rīhi o te

i horoi.

E rua ngā

o Te Hererīpene.

Ka horoi a Mīria i ngā

a Eruera mā āpōpō.

Kua waiho a Wiremu i ōna

ki te kāinga.

Tokowhā ngā ākonga o

i haere ki te whutupaoro.

Nā Eruera rāua ko Te Hererīpene ngā

o Ngāhuia i whakatika.