Exercise One

Filling the gaps

Whakakīa ngā āputa

Whakakīa ngā āputa.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Eruera: He aha ōu whakaaro

taua pikitia, e hoa?

Te Hererīpene: Te roa hoki o te

! Pēwhea ōu whakaaro?

Eruera: Te rawe hoki o

pakanga. Tētahi tamaiti kaha
Frodo.

Te Hererīpene: Āe. Tō rātou pukumahi

. Kei te pīrangi koe i
toenga kai nei?

Eruera: E kāo. Kua kī tōku puku. Whiua

ki te ipu rāpihi.

Te Hererīpene: Kei whea

ipu rāpihi?

Eruera: Arā. Kei mua

te motokā rā.

Te Hererīpene: Kei whea tō motokā?

Eruera: Anei. Tō kāpō

!

Te Hererīpene: Taihoa. Kāore

e roa.

Te Hererīpene: Kāore anō tō motokā kia

.

Eruera: Kua ngaro

ahau āku kī.

Te Hererīpene: Auē! Tētahi tangata hinengaro makere

koe! Nāu i homai ki a au. Anei ngā kī.

Eruera: Homai koa. Me

tāua ināianei, kua tata te tekau karaka.

Te Hererīpene: Kia ora rā,

kui. Kua moe koe?

Mīria: Kāore anō, e moko. Kei

mātakitaki ahau i a Te Kaea. I
te pikitia?

Te Hererīpene: Te rawe hoki.

Mīria: Ka pai. Kei te matekai kōrua?

Eruera: E kāo, kua

te puku. Me hoki ahau ki
kāinga ināianei.