Exercise Nine

Reading

Pānui

Pānuitia ngā kōrero e whai ake nei, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai.


He kōrerorero
Kei te toa a Tarati rāua ko Wiremu e hoko kai ana, ka tūtaki rāua i a Mīria rāua ko Te Hererīpene.

Wiremu: Kei te haere au ki te tiki torore.

Tarati: Āe, me haere au ki te wāhi huawhenua. Kia tere!

Ka pānui a Tarati i ngā rārangi kai e hiahiatia ana i a Wiremu e tiki atu ana i te torore.

Tarati: Wiremu, tīkina atu ngā ārani.

Wiremu: Kia hia?

Tarati: Kia rua ngā pēke.

Wiremu: Āe, kei te pīrangi āporo hoki?

Tarati: Āe, tīkina atu kia tekau ngā āporo.

Ka tatau a Tarati rāua ko Wiremu i ngā āporo, “Ka tahi, ka rua, ka toru, ka whā, ka …” Ka kitea rāua e Mīria rāua ko Te Hererīpene.

Mīria: Tēnā kōrua.

Tarati: Tēnā kōrua. Kei te pēhea kōrua?

Mīria: Kei te kaha tonu.

Te Hererīpene: Heoi anō. Kei te pēhea tō whānau, Wiremu?

Wiremu: Kei te pērā tonu.

Mīria: Kei te pīrangi kōrua ko tō whānau ki te haere mai ki taku whare?

Wiremu: Ki te aha, e kui?

Mīria: Ki te kai, ki te kōrero hoki.

Tarati: E kāo. Me haere kē mai kōrua ki tō māua kāinga.

Mīria: Āna. Me hari mai au i te aha?

Wiremu: Kei te pai, e kui. Kāore kau.

Mīria: He keke pea?

Tarati: Āe, ka rawe, e kui. Ka kite māua i a koe ā te pō nei.

Mīria: Āna, e noho rā kōrua.

Wiremu: Āe, hei konā rā.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

I haere tuatahi a Wiremu ki te aha?

I haere a Tarati ki hea?

Nā wai te rārangi kai i pānui?

Kia hia ngā āporo mā Tarati rāua ko Wiremu?

Nā wai ngā ārani i tiki?

Ka haere rātou ki hea ki te kai, ki te kōrero hoki?

Mā Mīria te keke e hari mai?

Ā hea tā rātou hapa tū ai?