Exercise Seven

Using 'kia' and 'ka' to say when

There are many ways of saying ‘when’ in Māori. Kia … ka is a future tense sentence structure used to say when something happens, something else will happen. Notice how kia and ka are both followed by a verb.

Hei tauira:

Kia mutu te karaehe, ka harikoa tātou.When the class finishes, we will be happy.
Kia tae ki tātahi, ka kai tātou.When we get to the beach, we will eat.
Kia waiata a Neihana, ka tangi tōna māmā.When Neihana sings, his mother will cry.
Kia oma te kurī a Moki, ka katakata a Mere.When Moki's dog runs, Mere will laugh.

For further explanations and exercises see Te Kākano p.77
Whakamāoritia ēnei rerenga kōrero.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

When the rain begins, the games will end.

When the dog barks, the cat will jump the fence.

When Poia comes to class, we (she & I) will run away.


When Karyn talks, we will all listen.

When the baby cries, Melda will change her dirty nappy.

When the elderly lady calls, we will walk on to the marae.

Whakamāoritia ēnei rerenga kōrero.

Kia tae tātou ki tātahi, ka haere au ki te kaukau.

Kia heke te ua, ka hoki ngā tamariki ki roto.

Kia moe te pēpe, ka moe hoki tōna māmā.

Kia haere a Hinerau ki te whare pukapuka, ka mahi ia.

Kia noho a Shaun ki runga i te tēpu, ka kōhetetia ia e tōna kuia.

Kia riri tōku whaea, ka oma atu tōku teina.