Exercise One

Filling the gaps

Whakarongo ki ngā kōrero o te paki waituhi, ā, whakakīia ngā āputa.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Wiremu: Kei hea te hinu mō te

?

Tarati: Kei raro rā!

Wiremu: Ha ha ha …

Tarati: Tētehi tangata tino

ko koe!

Wiremu: E kāo. He tangata tino

au, he tangata tino
hoki, nē, e ipo!

Tarati: Tō rūkahu hoki!

Wiremu: Ko wai tērā?

Tarati: Ko tā tāua

pea?

Wiremu: Me haere koe ki te

atu ki a rātou. Māku te
e tunu.

Tarati: Āe. Me haere au

.

Tarati: Tēnā koutou katoa, e hoa mā! Kei te pēwhea

i tēnei rangi
?

Mīria: Tino pai mātou. Me hari e mātou ngā kai nei ki

?

Tarati: Ki te kīhini. Kāore anō te katoa kia

mai. Kei te haere tonu mai ētehi.

Eruera: Ā hea rātou tae mai

?

Tarati: Ki tōku mōhio, ākuanei

tae mai ai.

Te Hererīpene: Māku koe e

.

Neihana: Whaea Tarati, kei hea a Api

ko Ngāwai?

Tarati: Kua haere rāua ki te awa

ai. Arā tā mātou
.

Neihana: Kei te pīrangi haere au kia

i a Api mā. Kei te pai tēnā, e
?

Mīria: Āe. Kei te pai

, e moko. Kaua e haere ko koe
. Ka haere koe ki te
, ka hari hoki i te
.

Neihana: E hia

kurī, e whae?

Tarati: Kotahi tonu tā mātou

. Ko Moi tōna ingoa. Anei tana
.

Neihana: Kua

māua ko Moi ināianei. Hei konei rā.