Exercise Two

Saying something ‘eventually’ or ‘finally’ happened

Tae rawa atu ia, kua moe kē ōna mātua
Saying something ‘eventually’ or ‘finally’ happened

A verb followed by rawa and used with one of the directional words, mai, atu, ake or iho indicate that something has finally happened. The directional words used follow the word rawa. Take a look at some of these examples.

Hoki rawa iho a Tarati rāua ko WiremuWhen Tarati and Wiremu finally
ki te kāinga, kua harikoa ngā tamariki.returned home, the kids were happy.
Haere rawa atu rātou, kua whitu karaka
te tāima.
When they eventually left, it was 7 o’clock.
Tae rawa mai ngā manuhiri, kua reri ngā kuia. When the visitors finally arrived the elderly
women were ready.
Whana rawa ake te pōro, kua oma kē ngā tāne.When the ball was eventually kicked, the men were already running.

For further explanations and examples see Te Pihinga p.113

Whakakīa ngā āputa ki ngā kupu tika
Fill the gaps with the correct word

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Oti

pouaka whakaata te whakatika, ka
mātou i Te Karere.
When the TV is finally fixed, we will watch Te Karere.

Mutu

atu te pōti, ka mōhio mātou
wai i waimarie.


When the voting eventually finished, we knew who won.

Tangi

mai te pere, ka
ngā tamariki
roto.


When the bell finally rang, the kids ran inside.

Oti

te
ka
te kaiako.


When the work is finally completed, the teacher will be surprised.

ake
tūranga,
mātou ki te
.

When the position was finally filled, we were ready to play

Hoki

mai a
, kua paruparu
whare.


When mum finally returned, the house was dirty.

Maroke

ake ngā
, ka tīkina
e Te Hererīpene.


When the clothes eventually dry, Te Hererīpene will get them.

rawa mai
pahi, kua
katoa
hoa.


When the bus eventually arrives, my friends will all be drunk.