Exercise Four

Using modifying words after passives

Ka rangona tonutia te reo Māori i ēnei rā
Using modifying words after passives

The words kē, rawa, tonu, noa and kau are particles that immediately follow the base they are modifying. They are sometimes called manner particles.

This means: These manner particles will come before the directional particles (atu, mai, iho and ake), which will come before the positional particles (nei, nā, rā) in the phrase.

Hei tauira:

Arā a Hakaraia e kōrero tonu mai rā.
There is Hakaraia still talking over there.

If one of these manner particles, katoa, or another base acting as a modifier follows a verb in the passive, then the manner particle, katoa, or the other modifying base must also have a passive ending. The passive ending is usually -tia.

Hei tauira:

Kua kainga katoatia ngā āporo.
The apples have all been eaten.

Kei te kōrerotia tonutia te reo Māori.
The Māori language is still being spoken.

Sometimes the passive ending on the first word will be omitted, but it is always on the modifying word.

Hei tauira:

E mōhio whānuitia ana ngā waiata a Hirini Melbourne.
Hirini Melbourne’s songs are known widely.

Words like hoki, anō and the four directionals (atu, mai, iho and ake) do not normally take passive endings in the way that manner particles do, although some speakers do use -tia with anō.

For further explanations and examples see Te Pihinga pp.91-92
Whakatikaina ngā rerenga kōrero e whai ake nei. Tirohia ngā rerenga kōrero i roto i te reo Pākehā hei ārahi i a koe.

Correct the jumbled up sentences below. The English sentences are provided for you to use as a guide.

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

pae rawatia aua maunga i kitea kararehe ngā
Those animals are always seen in the mountain ranges.

rawatia i tangata ngā te whiua rā e rāpihi
All the rubbish was completely thrown about by that guy over there.

kē ia mai tae kua
He has already arrived.

rīki kei koe tonutia e whāia te te
Are you still following the league?

Hoani i e inumia te katoatia wāina
The wine was drunk completely by Hoani.

tamaiti mai e tirohia rā te hāmama tonu
Look at that kid, still yelling.

te arā e kuia tonu karanga rā mai
There is the elderly woman still calling over there.

ana te whānuitia hunga e karanga ko hōhā koutou
You are all widely known as the annoying ones.