Exercise Three

Playing cards

Te purei kāri
Playing cards

He whakamārama, he tauira atu anō kei te whārangi 66-67 o Te Māhuri.

Te purei poka
Playing poker

He whakamārama, he tauira atu anō kei te whārangi 68-69 o Te Māhuri.

Titiro ki ngā pikitia e whai ake nei, ā, whiriwhirihia ko tēhea kupu te mea tika mō te pikitia.
Look at the pictures below and choose which term fits the picture.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

1427162585 1 Ace copy
1427162669 2 Three of a kind copy
1427162783 3 Full house copy
1427162986 4 Jocker copy
1427163092 5 Two pairs copy
1427163132 6 Royal flush copy
1427163156 7 Spade copy
1427163203 8 Flush copy