Exercise Four

Saying ‘so that something would not happen’

Ka tata haere ngā maki, kia kore ai ngā aihe e oma
Saying ‘so that something would not happen’

Kua ākona kētia ēnei kupu ‘kia . . .ai’ i roto i Te Kākano, engari i tēnei wā, ka kite koe me pēwhea te whakakāhore i tēnei tūmomo kōrero. E whai ake nei ngā tauira hei āwhina i a koe:

I haere mai te rata inanahi, kia kore ai te tūroro e mamae.
The doctor came yesterday, so that the invalid would not be in pain.

Kātahi ka kumea mai e rātou a Tākitimu ki uta, kia kore ai e riro i te tai.
Then they dragged Tākitimu ashore, so that it would not be taken by the tide.

Tirohia te pukapuka Te Māhuri i ngā whārangi 31-32.

Whakaotia ngā rerenga kōrero e whai ake nei, kia rite ai ki tā te rerenga reo Pākehā.

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Huakina te matapihi,

.

. . . so that it doesn’t get too hot.

Tuhia te kōrero,

.

... so that you won’t forget it.

I kī mai a Eruera, “Kia tere tō haere Neihana,

.”

... so that you don’t get caught by uncle Wiremu.”

Whakapaitia tō rūma,

.

... so that your mother won’t growl.

Pānuitia te pukapuka rā,

.

... so that it you will not be ignorant.

Kua haere mātou ki te toa,

.

. . . so that it we would not be hungry.

Me whakaharatau tō reo Māori,

.

... so that you won’t be embarrassed to talk.