Exercise Two

The Māori Language

He kōrero mō Te Reo Māori
The Māori Language

He whakamārama, he tauira atu anō kei te whārangi 181 o Te Māhuri.

Pānuitia ngā kōrero whai ake nei, nā Tīmoti Kāretu i tuhi mō Te wā o te Reo Māori, engari kei te ngaro ētahi kupu. Whakakīia ngā āputa ki ngā kupu nei.

Rārangi Kupu

whakaaro
tohu
Māori
ana
tēnei
ake
whakaarahia
kōkiri
ana
te


tautoko
te
ora

whakahīhī
marae
i
matua
tautokona
Te Ata-i-rangi-kaahu
pūkōrero
wānanga
Reo
ana
hinengaro
hunga
Māori
anō
reo

toko
reo
whakaaro
manaakitia
Waikato
mihi
wiki
hua

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

He kōrero – Te wā o te reo Māori. Nā Tīmoti Kāretu

Āe, e hika

e, ko taua wā
rā, ko te wā o te
!

Ka pātai te

e pēhea
rā te kaha ake o te
o te reo i roto i ēnei 13 tau nei, arā, mai
te wā i
ake ai te whakaaro i te
nāna nei
kaupapa i āki, i
? Ko te hiahia nui ōku he kī, āe, kei te
ake te reo
, engari, ko te whakapae, arā kē noa atu te tino āhua o
!

Kia hoki

nei aku
ki te wā tuatahi i tū ai Te
o Te
Māori ki tēnei whare
nei. He rā i
e ngā kaumātua o
nei me
tātou ariki, e
. I whakamaraetia e mātou a mua o
whare i te kuhunga
mai, ā, i reira ngā
, ngā
e whakatakotoria
, e whakaputaina
. Ko ngā
tonu o Waikato i tae mai i taua rā, ā,
ana tērā i te maru o tō mātou
i te mahi a te kaumātua, ki te
i te kaupapa i
ake ai i taua rā, arā, ko te aro nui ki
tātou reo. Mai i te rā kotahi kua eke ki te
, ā, atu i tērā ki te tau pea! Wai ka
, wai ka
!