Exercise Two

He mahi atu anō – Kaiapoi

Whakarongo ki ngā kōrero e whai ake nei. Tēnā, whakakīia ngā āputa ki ngā kupu e tika ana. Kia kī katoa ngā āputa, pāwhiritia te pātene kia kite i ngā whakautu. Kaua e wareware ngā tohutō, ā, mehemea he ingoa tangata, he ingoa wāhi, he ingoa iwi, kia tika hoki ngā pū matua.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Te rongonga o ngā

o Porirua kua horo taua pā, ka horo ngā tāngata o
ki Wairarapa. Te
o ngā tāngata o Te Whanga-nui-a-Tara, kua
taua pā, a Puke-rua, kua
katoa hoki taua
, ka horo anō ki
. Te taenga atu o te
a Te Rauparaha mā ki
, kāhore he tāngata, ko ngā
kau e tū ana. Ka
atu i runga i te waka mā
i te moana.

Te taenga atu ki Te

, kāhore kau he tāngata, ko ngā pā
e tū ana. Ka haere tonu atu rātou i
i ngā waka, ka tae ki
, ka kite atu i te
o te
, ka ū ki uta ki te tao
. I te nui o te
ka wehewehe tō rātou noho. I te pō ka
mai te tauā a Ngāti
. Tūpono tonu ki te
o ētahi o Ngā Puhi,
iho, oma ana ki
ki te maunga a
Kahungunu. Te marangatanga
o te nuinga o te
i te ata, ka haere atu ai ki te
ki ētahi o rātou, kua
i te patupatu a Ngāti
. He
i mate, ngā tāne me ngā
.