Exercise Three

Ngā waiata a ngā koroua, kuia

Ngā waiata a ngā koroua, kuia

Whakarongo ki te mōteatea, ā, whakakīia ngā āputa o taua waiata.

Ka eke ki Wairaka – Nā Rihi Puhiwahine (Ngāti Tūwharetoa)

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Ka eke ki Wairaka ka

,

Kāti ko te

te tiapu i
,

Kia

te tihi ki
;

Kei raro koe Toko, tāku hoa

.
anō koe i
ake ki
;

te ngākau te
iho,

Kia

e awhi-a-kiri ana.

Kotahi koa koe i

iho ai,

Ko taku tau

nō Toa i te
,

Nō ’Mania i te

, ka
.

I

nui ai he mutunga mahi koe.

Kāti au ka hoki ki

,

Ki te

i heria mai nei

I

rā anō e
,

E ōna tuāhine Te Hoata-u-Te-Pupu;

E hū rā i

, ka
i taku
.

Nā Rangi mai anō nāna i mārena

Ko

te wahine, ai ua, ai hau,

Ai

ki te muri ē, kōkiri!