Exercise Four

Me mātua mōhio koe ki tēnei i mua o te pānui i ngā kōrero

Anei ngā rerenga kōrero reo Pākehā, ko tāu mahi he whakakī i ngā āputa o ngā whakamāoritanga.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

karanga
a
, ka
mai ai
.

First call out to them, then they will walk towards us.

mātua
rawa e tana
.

Firstly his council must aggree to it

ki ngā
, ka
.

Firstly listen to the speeches, then stand up

Kia

kitea
, ka whakahoki ai ki
.

First find the book and then return it to the library

Me mātua

te
, ka
mai
e koe.

First remember the photo and then bring it.

pānuitia
tohutohu,
whakautu
i ngā
.

First read the instructions and then answer the questions.