Exercise One

Ko ngā whakataukī me ngā whakatauākī

Ko ngā whakataukī me ngā whakatauākī

Me mōhio koe he aha ēnei mea e rua, arā, ko ngā tūmomo kōrero hei whakakīnaki i āu kōrero. I ētehi wā he kōrero poto, he kōrero roa, he kōrero hōhonu e hāngai ana ki te taiao, ki te tangata rānei. Ahakoa he āhua ōrite ngā mea e rua, he rerekētanga i waenganui i a rāua. Ko te whakataukī te kōrero kāore koe e mōhio ana nā wai tērā kōrero i kōrero, i hea e kōrerotia ana ki a wai, mō, te aha hoki te kaupapa. Engari, e mōhiotia ana te whakatauākī, nā wai taua kōrero, i hea e kōrerotia ana, ki a wai te kōrero.

Mō te roanga ake, tirohia te pukapuka Te Kōhure i ngā whārangi 38-39.

Ka kite koe i ētehi whakatauākī me ētehi whakataukī kei runga. Kei raro ngā whakamārama i roto i te reo Māori. Me tō e koe te whakamārama ki te whakataukī, i te whakatauākī rānei, e tika ana.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

He ao te rangi ka ūhia, mā tehuruhuru te manu ka rere.

Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata.

He kitenga kanohi, he hokinga mahara.

Toi te kupu, toi te mana, toi te whenua.

Waihō mā te tangata e mihi.

Mā te whakamā e patu.

Ehara taku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini.

He kākā wahanui.