Exercise Two

He mahi atu anō – Te whakakī āputa

Tirohia ngā kōrero kei raro iho. Whakakīia ngā āputa ki ngā kupu e tika ana.

1. tangata
2. Motu-remu
3. horo
4. e
5. tahaki
6. mārō
7. ki
8. tīmataria
9. kotahi
10. noho
11. whawhai
12. marangai
13. tauā
14. rā
15. whatianga
16. pūtu
17. pūtu
18. tāwāhi
19. huna
20. taha
21. kanohi
22. rua
23. patua
24. whakamutunga
25. Māhurangi
26. inihi
27. moana
28. haeretia
29. karakara
30. arawhata

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Ka roa te nohoanga ki reira, ka

he whawhai
Kāwharu
Kaipara. Ko tana pā tuatahi ko
-
, he pā kei te
, he pari tētahi taha, tētahi
. Ko te mea i
ai tērā pā koia anō ko Kāwharu te
hei pikinga mō tana
ki te pā. Ka mate ngā tāngata o tērā pā nā te mea he
kaha tēnei ki te
. He tangata roa. Ko tōna roa e whā
tōna roa. Ko te whānui o te tinana,
māro. Ko te roa o tōna
kei te
o te ringa. Koia i whakaaroa ai ngā
o tōna roa, 24
te roa, ko te nui 6 pūtu. Ko te roa o tōna mata 1 pūtu 6
. Nui atu tōna kaha ki te whawhai, ki te
i ngā tangata o te taha ki te
, ki te tai rāwhiti. Kotahi
i patu ai a Kāwharu, e
pā i te rā kotahi. Ao ake te rā e toru pā, ka pō, ao ake e rua pā. Ka
mai tērā iwi, ā, tae noa mai ki
. Ka patu tonu mai, ā, tae noa mai ki Motu-
i
mai o Te Puru, i
atu o Papa-roa. Ko tana pā
tēnei. Ka hoki anō ki Kaipara. Ka tae ki reira, ka
noa iho, kāhore he whawhai i muri iho.