Exercise Three

He kīwaha – Kia ahatia!

He kīwaha – Kia ahatia!

Ko ngā kupu ‘kia ahatia!’ e tohu ana ki te tangata whakarongo kia kaua e mahara ki ngā mahi a te kaikōrero, ānō nei he tangata pinono te kaiwhakarongo. Ka mutu, ko ngā mahi a te kaikōrero kāore e tino āwangawanga ana ki a ia, arā, kāore he aha ki te kaikōrero ki te mahi, ki te kore mahi rānei. Hei te reo Pākehā, he ‘so!’, he ‘what business is it of yours?’ rānei.

Hei tauira:

Kei te mākū tonu ngā pereti.
The plates are still wet.

Kia ahatia!
So what!

Ko tētahi atu kīwaha, ko tērā e whakamōhio atu ana ki te kaiwhakarongo kāore anō te kapa kia taka mōna. E rua ngā momo rerenga kōrero mō tēnei, tirohia ngā tauira kei raro iho.

Hei tauira:

Kua mau tō iro?
Haven’t you learnt your lesson yet?

E iro, e iro!
You should’ve learnt your lesson!

Tōia ngā whakapākehātanga e tika ana ki ngā kōrero Māori.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Koretake koe ki tēnei mahi. Kia ahatia!

Kia ahatia ai?

Tō māngere hoki! Kia ahatia!

Kua mahue a Wiremu i a tāua! Kia ahatia ai? He waewae ōna!

Kua pakaru tō motoka. Kia ahatia! Kei whea tō motokā?